Latest Movies :

มุมข่าว

Home » , » เจอโรนิโม รหัสรบโลกสะท้าน Code Name Geronimo (2012) [MIni-HD][เสียงอังกฤษ - ไทย]

เจอโรนิโม รหัสรบโลกสะท้าน Code Name Geronimo (2012) [MIni-HD][เสียงอังกฤษ - ไทย]

โหลดหนัง เจอโรนิโม รหัสรบโลกสะท้าน Code Name Geronimo (2012) [MIni-HD][เสียงอังกฤษ - ไทย]

เรื่องย่อ เจอโรนิโม รหัสรบโลกสะท้าน Code Name Geronimo (2012)

               สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมายที่พวกเขาต้องเก็บ...โอซามา บิน ลาเด็น!

ตัวอย่างหนัง เจอโรนิโม รหัสรบโลกสะท้าน Code Name Geronimo (2012)


Share this article :

แสดงความคิดเห็น